Vet ni varför vi firar Sveriges nationaldag?

Ska jag vara riktigt ärlig var jag inte helt hundra så jag bestämde mig för att ta reda på det! Enligt Nationaldagen.se så firar vi den från och med 1983 för att:

”Den 6 juni 1523 väljs Gustav Vasa till kung i Sverige. Det medförde att Sverige bröt sig ur Kalmarunionen med Danmark och Norge och åter blev ett självständigt land med en egen kung och en ny kunglig dynasti, Vasaätten.”

Efter kriget mot Ryssland avsattes i mars 1809 Gustav IV Adolf i en statskupp. Nu önskade man begränsa kungamakten, vilket skedde i den regeringsform som riksdagen snabbt tog beslut om den 6 juni 1809. Riksarkivet.se  skriver vidare att:
”Redan innan den svenska förlusten av Finland 1809 fanns en opinion emot kung Gustav IV Adolfs sätt att leda landet. Sedan tidigare fanns också ett motstånd mot den starka kungamakt som hans far Gustaf III infört genom den s.k. förenings- och säkerhetsakten från 1789. Genom denna akt infördes ett s.k. kungligt envälde som innebar att riksdagens och rådets (föregångaren till dagens regering) makt kraftigt minskades och att kungen ensam kunde bestämma i de flesta frågor.

Efter avsättandet av kungen i statskuppen i mars 1809 var det viktigt, i synnerhet som Sverige var i krig med flera länder, att snabbt få en ny regent och en ny regeringsform där riksdagen och rådet åter fick ett ökat inflytande. Regeringen hade genom landshövdingen i Karlskrona Anders af Håkansons utarbetat ett förslag till regeringsform som de hade hoppats att Riksdagen, som sammankallats i maj 1809, skulle anta i samband med att de också erkände hertig Karl (Gustaf III: bror) till ny kung. Riksdagen (som bestod av representanter för de fyra s.k. stånden; adel, präster, borgare och bönder) ville dock arbeta om förslaget innan det kunde godkännas. Därför tillsattes, för första gången, ett konstitutionsutskott som skulle utarbeta ett förslag som riksdagen sedan kunde besluta om.”

Men flaggan då?

Tidigare firade vi ju ”bara” svenska flaggans dag, vilket startade  1916, så det är väl lika bra att vi klargör det också! Enligt Historiesajten.se så är den svenska flaggan världens näst äldsta nationsflagga. Det är bara den danska Dannebrogen som är äldre, de fick sin redan på 1200-talet.

”Historikerna är lite oense om hur och när den svenska flaggan kom till eftersom det inte finns så många skriftliga källor, men man tror att den kom till som en oppositionsflagga gentemot den danska flaggan – en motståndsflagga med andra ord. 

En del historiker menar att man i den medeltida kungen Karl Knutsson Bondes(1408/9-1470) personliga sigill från 1449 kan se en antydan till ett kors. Hans personliga färger anses också ha varit gult och blått och eftersom han var i krig mot danskarna tror man att han lät ta fram en flagga som liknade den danska, men med sina egna färger – gult och blått. Detta skall ha skett på mitten av 1400-talet och flaggan blev därmed kungens symbol.”

För säkerhets skull så tar vi väl och friskar upp oss i vilka regler som gäller när vi i kväll ska vika i hop flaggan.

Så varför firar vi?

Jag är ju en övertygad republikan, så varken Gustav Vasa, eller nån annan kung för den delen, tänker jag fira. Regeringsformen från 1809 är ju ersatt av en från 2010, så den är också lite svår att hurra för. Så jag tänker i stället njuta av en ledig dag och vara tacksam för turen att födas och växa upp i trygghet.

Så nu när all formalia är avklarad kan vi i lugn och ro äta lite sill, ta en snaps och fira, men inte så mycket att vi stänger ute andra! Och inte för att vi tror att vi är bättre än andra!